Tiga Strategi Menghapuskan Kekuatan Islam

Rupa bentuk perancangan yang terakhir telah berkembang. Daripada apa yang telah dijelaskan, fikiran musuh Islam kreatif mereka cipta perancangan jahat yang baru bagi menghancurkan Islam. Ia mengumpamakan Islam dengan gambaran seorang lelaki yang mereka ingin menghapuskannya. Mereka akan memenggal kepalanya, mencabut ruh dan memotong-motong sendinya. Ini untuk menjamin ia tidak hidup kembali sekali lagi.

Gambaran (perumpamaan) itu sebagaimana berikut:

1.    Menjatuhkan khilafah – memenggal kepala.

2.    Cubaan melemahkan dunia Islam dan membunuh jiwanya.

3.    Pembasmian fizikal – memotong sendi.

Pertama: Menjatuhkan Khilafah (Memenggal Kepala)

Kepentingan khilafah ditampilkan dalam beberapa aspek:

1.    Menyatukan orang Islam sebagai suatu kuasa besar.

Lawrence Brown berkata: “Apabila orang Islam bersatu dalam sebuah empayar Arab, ia mampu menjadi laknat dan baha­­­­­­­­ya kepada dunia. Ia juga mampu menjadi nikmat kepadanya. Sebaliknya, apabila mereka kekal berpecah belah, mereka akan terus tidak mempunyai sebarang kedudukan dan pengaruh.” ((Al-Islam wa al-Irsaliyyat (m.s 44, 48), Brown.)) Demikian musuh Islam memperakui kepentingan penyatuan umat Islam melalui khilafah.

2.    Melindungi orang Islam di timur dan di barat.

Kisah seorang wanita yang menjerit: “Wahai Mu’tashim”, lantas al-Mu’tashim melancarkan bala tentera sehingga beliau menyalakan api di tanah kelahiran putera Rom yang mencabul wanita tersebut. Kejadian ini menjadi saksi bahawa khilafah dan khalifah melindungi orang Islam di mana sahaja.

3.    Kemenangan sebenar tidak berlaku kecuali ketika wujud­nya khalifah.

Contohnya banyak, antaranya, perang Hiththin dan ‘Ain Jalut di bawah pimpinan dua orang khalifah iaitu Sholahuddin dan Quthuz.

4.    Khilafah tuntutan syarak yang dharuri.

Para sahabat mendahulukan pemilihan khalifah ketika kewafatan Rasulullah s.a.w. Seolah-olah mereka tidak suka melakukan mana-mana urusan sebelum ditentukan khalifah sekalipun urusan itu ialah pengkebumian Rasul s.a.w..

Kedua: Cubaan Melemahkan Dunia Islam Dan Mem­­­bunuh Jiwanya

Musuh Islam pada hari ini mengadakan perancangan yang membinasakan untuk meletakkan umat Islam di jalan menuju kerugian, kebinasaan dan keruntuhan.

1.    Percubaan melaga-laga orang Islam dan menyebarkan per­pe­cahan di kalangan mereka; sama ada antara individu, kum­pulan dan bangsa. Kita biarkan teks kata-kata mereka membicarakan perancangan yang terkutuk ini.

Brown berkata: ((Al-Islam wa al-Irsaliyyat (m.s 44, 48), Brown.))

“Apabila orang Islam bersatu dalam seb uah empayar Arab, ia mampu menjadi laknat dan bahaya kepada dunia. Ia juga mampu menjadi nikmat kepadanya. Sebaliknya, apabila mereka kekal berpecah belah, mereka akan terus tidak mempunyai sebarang kedudukan dan pengaruh.”

Paderi Calhoun Simon:

“Kesatuan Islam mengumpul cita-cita bangsa Negro. Ia dapat menolong mereka lepas daripada penguasaan Eropah. Oleh kerana itu, dakwah Kristian (dakyah kristian) merupakan agen penting dalam memecah kekuatan gerakan Islam ini. Ini kerana dakwah Kristian bekerja untuk menonjolkan orang Eropah dalam bentuk sinaran baru yang menarik. Ia juga bekerja merampas elemen kekuatan dan pemu­satan (sentralisasi) daripada gerakan Islam. ((Kitab at-Tabsyir wa al-Isti’mar (m.s. 32) )) Lantaran itu, kesatuan orang Islam mestilah dipecahkan. Usaha menyemai permusuhan di kalangan mereka juga wajib dilakukan.

2.         Percubaan menuduh Islam dengan pelbagai tuduhan yang palsu. Contohnya keganasan, agama yang berkembang dengan pedang, agama pembunuhan bukan agama keima­nan dan agama material bukan agama spritiual. Gullimen menye­but dalam bukunya, (Sejarah Perancis):

“Muhammad, iaitu pengasas agama orang Islam. Dia telah memerintah­kan para pengi­kutnya untuk menggantikan semua agama dengan agamanya. Alangkah besarnya perbezaan antara penganut ber­hala ini (orang Islam) berbanding penganut Nasrani! Bangsa Arab ini mewajibkan agama mereka melalui kekerasan. Mereka berkata kepada manusia: “Kamu peluk Islam atau kamu mati. Sedangkan pengikut al-Masih meng­gerak­kan jiwa mereka melalui kebajikan dan perbuatan baik.” ((Sejarah Perancis, m.s 8-81. Gullimen))

Tuduhan ini masih berlegar dalam benak mereka. Pada hari ini, tuduhan ini makin ditambah. Mereka gembira dengan tindakan melulu setengah orang Islam, supaya mereka dapat meningkatkan tuduhan yang lama terpendam.

3.    Menggunakan cara menyumbangkan bakti untuk mem­penga­ruhi orang Islam dan berusaha untuk menggugat aki­dah dan penghormatan terhadap Islam dan ajarannya menerusi itu. Contohnya, yayasan kebajikan, perubatan dan akademik. Ajaran Kristian mestilah mengiringi perkhidma­tan tersebut agar ia tidak pulang dengan tangan kosong.

4.    Percubaan memburukkan sejarah Islam: Contohnya, me­muji Khalid bin al-Walid dan memburukkan ‘Umar bin al-Khattab dengan tuduhan iri hati, menimbulkan keraguan tentang pemerintahan Abu Bakar, ‘Umar dan ‘Othman dengan tuduhan mereka dipilih dengan cara tidak rasmi, pertikaian kuasa antara ‘Ali dan Mu‘awiyah dan membu­rukkan gambaran Khilafah ‘Othmaniah.

5.    Memburukkan sistem kehidupan Islam: Sistem dengan segala cabangnya; akhlak, ekonomi dan politik. Mereka menuduh sistem Islam bersifat kekurangan, ketinggalan, mundur, tidak bersistem dan kasar. Khususnya, yang berkaitan dengan rejam, potong anggota dan sebat. Mereka juga mendakwa undang-undang Islam tidak mempedulikan minoriti bukan Islam.

6.    Percubaan memburukkan warisan Islam: Apa yang dimak­sud­kan ialah seluruh bidang ilmu dan pengetahuan; peruba­tan, farmasi, kimia, fizik, falak, matematik, geometri, binaan dan semua sistem hidup. Mereka menyifatkan Warisan Islam sebagai musibah Islam [Kanyani / Yusuf Shakhat]

7.    Menghina ulama Islam.

8.    Menarik orang Islam ke universiti mereka untuk dikur­nia­kan sijil dan pengajian.

9.    Memisahkan ilmu agama daripada ilmu dunia dan mencipta pertentangan antara keduanya.

10.  Memesongkan kefahaman tawakal kepada Allah -redha dengan taqdir- dan jihad.

11.  Memerangi Bahasa Arab.

12.  Menggunakan senjata penyiaran: seperti televisyen, pemen­tasan, wayang, akhbar dan majalah.

13.  Mengeksploitasi wanita dan pergaulan bebas di sekolah, universiti dan pejabat kerajaan: Kata cendikiawan Yahudi dalam buku “Protokol cendikiawan Yahudi”:

“Kita wajib bekerja untuk meruntuhkan akhlak di semua tempat.”

Zwemer pula berkata:

“Kamu menyediakan generasi muda yang tidak kenal hubungan dengan Allah. Dengan itu, lahir generasi muda yang menepati kehendak penjajahan. Mereka tidak mementingkan urusan yang agung, bahkan hanya sukakan kerehatan dan bermalas-malas. Di dunia ini, mereka tidak mempunyai keinginan melainkan dalam perkara nafsu syahwat. Apabila mereka belajar, ia adalah kerana syahwat. Apabila mereka mengumpul harta, juga kerana syahwat. Dan apabila mereka menduduki posisi paling tinggi, ia juga kerana syahwat.”

Marx ditanya: Apakah alternatif untuk melalaikan manusia daripada akidah ketuhanan? Marx menjawab:

“Lalaikan mereka daripada akidah ketuhanan dengan pementasan drama.”

Soalan ini dikemukakan pada zaman yang belum ada wayang, televisyen, video dan rangkaian satelit yang menyiarkan budaya bebas. Sedangkan sekarang pintu kejahatan dibuka seluas-luasnya. Justeru, tugas para pendidik dan pendakwah sekarang lebih berat kecuali orang yang dirahmati Tuhannya.

Ketiga: Pembasmian Fizikal (Memotong Sendi)

Iaitu dengan cara penguasaan bukan Islam ke atas orang Islam dan hasutan untuk menyapu bersih orang Islam dalam pertelagahan dan peperangan. Untuk anda beberapa contoh:

1.    Orang Islam di bawah pemerintahan Kristian (atau agama lain): Sebagai contoh, Filipina, Ethopia, India, Eritrea, Thailand, Kashmir dan lain-lain.

2.    Orang Islam di bawah ancaman komunis yang telah runtuh dan Barat yang mewarisinya selepas itu: Bulgaria, China, Afghanistan, republik umat Islam di Russia, Somalia, Yugoslavia dan Albania.

3.    Orang Islam di bawah kuasa Zionis di Palestin: Shubra, Syatila, Dir Yasin dan wilayah-wilayah Arab.

4.    Orang Islam di bawah pemerintahan boneka: Turki, Mesir, Tunis, Syam, al-Jazirah, Pakistan, Bosnia-Herzagovina, Albania dan lain-lain.

5          Selain daripada pertelagahan, pertempuran dan pepe­rangan sesama Islam, peperangan minoriti Islam dengan umat lain dan usaha ‘pembersihan’ mereka di dunia berlaku pada setiap hari. Ia merupakan konspirasi seperti usaha membangkitkan ketaksuban, menceroboh kehormatan, meruntuh tempat suci, memprovokasi sentimen dan rasa kepartian, menyebarkan kezaliman, menanam kebencian dan menyokong penceroboh.

Blok Kerajaan Islam Dan Kedudukannya Di Arena Global

Blok ini bertindak menyatukan umat Islam dan manusia di bawah pengertian kemanusiaan yang menyeluruh, keadilan, ihsan dan persaudaraan kemanusiaan yang penyayang. Semua manusia berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah. Tiada kelebihan bagi orang Arab ke atas bukan Arab melainkan dengan taqwa dan amal soleh. Begitu juga, tiada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur).

Sementara itu, ruang lingkup negara Islam meluas berkembang sehingga ia menyingkir banyak kerajaan dan bangsa daripada sejarah. Ia melaksanakan peranannya di peringkat global dengan sebaik-baiknya semasa zaman Nabi dan Khulafa’ ar-Rasyidin. Gelombangnya berterusan semasa pemerintahan Umayyah, ‘Abbasiyyah dan ‘Othmaniyyah. Kerajaan Islam kekal sebagai negara terbesar di dunia selama kira-kira 13 kurun.

Umat Islam memerintah dengan adil dan saksama, tanpa ketaksuban. Kerana agama mereka amat bencikan ketaksuban.

Bukan dari kalangan kami orang yang mengajak kepada ketaksuban.

Urusan (mereka) dilakukan secara syura.

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(٣٨

Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. (asy-Syura: 38)

Begitu juga, tiada kepatuhan kepada makhluk dalam perkara yang menjadi maksiat kepada Pencipta.

Kesejahteraan, keamanan, kasih-sayang dan keluhuran berkibar menaungi umat. Tiada perhambaan dan penghinaan. Semua menikmati kemerdekaan. ‘Umar al-Khoththob berkata demikian kepada ‘Amru bin al-‘Ash, pegawai di Mesir. -Anak beliau (‘Amru) telah memukul seorang rakyat berbangsa Mesir- seraya berbangga dengan nenek moyangnya dengan katanya: Ambil (penangan) ini! Aku anak orang-orang mulia. Maka, ‘Umar mengenakan qishosh kepadanya seraya berkata: “Sejak bila kamu memperhambakan manusia sedangkan ibu mereka melahirkan mereka merdeka?!”

Fenomena ini berterusan hinggalah orang Islam meninggal­kan landasan hidup dan syariat mereka. Mereka bertukar dari­pada keadilan kepada hawa nafsu, persaudaraan kepada per­mu­suhan, syura kepada diktator, merdeka kepada perham­baan, keluhuran kepada kekejian, amal soleh kepada tindakan buruk dan daripada usaha produktif kepada banyak mulut. Akhirnya, kegagalan, pelucutan daripada kepimpinan bangsa dan pengunduran daripada arena kehidupan dan kemajuan.

Kesannya, kerugian adalah besar. Ia tidak terbatas kepada Arab sahaja, atau orang Islam sahaja, bahkan mencakupi seluruh kemanusiaan. Sejarah tidak pernah menyaksikan kerugian yang lebih dahsyat dan menyeluruh sepertinya. Ini kerana, dunia kehilangan mesej para Nabi, penyampai kepada petunjuk langit dan pemerintahan adil yang rabbani.

Bangsa Eropah menguasai kepimpinan. Di atas runtuhan negara Islam, mereka mengasaskan negara yang luas dan blok yang saling berjauhan sempadannya. Pertukaran besar ini mempengaruhi dan memberi kesan kepada kepimpinan bangsa dan dunia dari aspek agama, akhlak, politik, kehidupan umum dan kesudahan kemanusiaan.

Bagaimanakah keadaan yang akan berlaku, jika Dunia Islam pada hari ini bangkit daripada jatuh tersungkur, sedar dari­­pada lena dan kembali memacu arah kehidupan sekali lagi?

Adakah kuasa yang berdendam dan jahat akan membenar­kan petunjuk Islam kembali kepada umat? Adakah mereka akan membenarkan kebenaran Islam muncul di sesuatu negara? Atau mereka akan membakar setiap hidayah dan membinasakan setiap negara agar cahaya Islam tidak muncul kembali? Ini kita akan lihat dalam perbincangan yang seterusnya.

Kesejagatan Dakwah Dan Umat Islam

Pada masa dahulu, wahyu Ilahi memilih suatu kawasan bumi untuk ia turun; sebagaimana hujan turun di suatu tempat dan tidak di tempat lain, kerana keperluan manusia kepadanya. Saranan panduan Ilahi dan penyembuh rabbani sebelum ini hanya datang untuk merawat penyakit dan malapetaka di sesuatu kawasan yang tersebar wabak di situ. Tetapi perutusan Muhammad adalah anjakan baru yang berlaku untuk seluruh dunia, juga merupakan perubahan arus kehidupan ruhani di muka bumi. Ini kerana risalah terakhir tersebut datang sebagai penyelamat kepada semua manusia. Ia juga berperanan sebagai terapi bagi setiap bangsa, penyakit dan wabak. Selain itu, ia juga sentiasa mengikut perjalanan masa dan bersama sepanjang per­kembangan kehidupan. Apabila suatu generasi berakhir, generasi seterusnya termasuk dalam seruannya. Mereka dipertanggung­jawabkan untuk berjalan mengikut landasannya dan dituntut memikul dan menyeru kepadanya.

Dalil Kesejagatan Risalah Dalam Al-Quran

Kesejagatan dakwah dan risalah bukannya dakwaan yang direka-reka oleh orang Islam atau diperhias oleh para sejarawan. Ia adalah panduan al-Quran dan arahan rabbani. Rasulullah tidak mempunyai pilihan melainkan melaksanakan­nya. Begitu juga orang Islam, mereka tidak mempunyai pilihan kecuali memikul dan bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab­nya.

Allah Taala berfirman:

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨

Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar); akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat itu). (Saba`: 28)

(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (٢٨

Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. Iaitu bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) yang betul. (at-Takwir: 27-28)

(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١

Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. (al-Furqan: 1)

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. (al-Anbiya’ 21:107)

(مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّـهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠

Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan segala Nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (al-Ahzab 33:40)

Penutup kenabian menjadi akuan kepada kesejagatan ini. Lima benua tidak akan didatangi oleh tetamu dari langit hingga berlakunya Kiamat. Mana-mana rasul daripada Allah tidak akan diutuskan lagi. Al-Quran sahaja satu-satunya yang akan kekal men­jadi suara langit di kalangan manusia hingga berlakunya Kiamat.

Kesejagatan Dakwah Dalam Pengajarannya

Risalah Islam membangunkan kefahaman kesejagatan berlandaskan agama yang satu sejak azali dan selama-lamanya. Para nabi merupakan saudara dalam memperkenalkan Allah, mengemukakan dalil dan memimpin manusia kepada-Nya. Al-Quran dalam konteks ayatnya yang kekal menghimpunkan ajaran yang berselerakan daripada lidah para nabi. Islam mengfardhukan keimanan dengan semua nabi dan pengiktira­fan kepada kitab dan risalah mereka.

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦

Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman): “Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Quran), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka (sebagaimana yang kamu – Yahudi dan Nasrani – membeza-bezakannya); dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk taat) kepada Allah semata-mata”.  (al-Baqarah 2:136)

Perkara normal untuk Muhammad s.a.w mengajak dunia kepada risalahnya sehingga Baginda menyampaikan dakwah Tuhannya dan menunaikan amanah yang dipertanggungjawab­kan kepadanya. Baginda memulakan seruan kepada kaumnya dan diikuti dengan bangsa Arab, kemudian mengutusi (perutusan) kepada Maharaja Rom, Raja Parsi, pemerintah Mesir, Najasyi Habsyah dan raja-raja yang bertebaran sekitar Semenanjung Tanah Arab. Baginda mengajak mereka kepada Islam, mentauhidkan Allah dan meninggalkan khurafat dan kebatilan yang mereka anuti.

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّـهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٢) ا

Alif, Laam, Raa’. Ini ialah Kitab (Al-Quran) Kami turunkan dia kepadamu (wahai Muhammad), supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman – dengan izin Tuhan mereka – ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi; dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar (terhadap Al-Quran) dari azab yang amat berat (yang akan menimpa mereka kelak). (Ibrahim 14:1-2)

Negara Islam dan Negara Bukan Islam Menurut Fiqh

Para ulama membahagikan dunia kepada beberapa negara berdasarkan persepsi Islam dan era zaman mereka. Mereka juga membahagikannya berdasarkan kepentingan agama dan ke­du­niaan umat Islam. Pembahagian tersebut sebagaimana berikut:

1.   Dar al-Islam (Negara Islam):

Ia merupakan setiap kawasan yang didiami oleh orang Islam dan hukum Islam jelas dilaksanakan.

Ulama Syafie berkata:

  • Setiap negeri yang jelas terlaksana hukum Islam, seperti pengharaman zina dan mencuri. Ia didiami oleh orang Islam, sekalipun bersama mereka turut terdapat ahli kitab atau ahli zimmi;
  • ataupun setiap negeri yang dibuka oleh umat Islam dan mereka bersetuju mengekalkannya di bawah pengurusan orang kafir;
  • ataupun setiap negeri yang pernah didiami umat Islam kemudian mereka diusir oleh orang kafir dari negeri itu. ((Hasyiah Bujairimi (4/220) dan maksud yang difahami daripada Nihayat al-Muhtaj (8/81) hingga halaman selepasnya.))

Daripada huraian di atas, ulama Syafie  berpendapat, Dar al-Islam ialah setiap negara yang didiami oleh umat Islam, mereka mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan meng­halalkan apa yang dihalalkan-Nya. Mereka juga turut meng­golongkan ke dalam Dar al-Islam, mana-mana bumi yang ditak­luk oleh umat Islam; dahulu mahupun pada zaman moden, sekali­pun mereka telah keluar daripada bumi tersebut, ia tetap kekal sebagai Dar al-Islam.

Bagaimanapun, Abu Hanifah r.h.m cenderung kepada definisi lain yang lebih luas skopnya. Beliau berkata:

“Dar al-Islam dan Dar al-Kufr (Negara Kafir) dikaitkan kepada Islam atau kufur berdasarkan terserlahnya Islam dan keamanan, ataupun kufur dan ketakutan di negara tersebut. Islam atau kufur ter­ser­lah berdasarkan terserlahnya hukum hakamnya; iaitu ke­amanan dan keadilan di Dar al-Islam, sebaliknya ketakutan dan kezaliman di Dar al-Kufr”.

Perspektif pendapat Abu Hanifah ini ialah, maksud sebenar sesuatu negara dikaitkan dengan Islam atau kufur bukanlah dilihat pada zat Islam dan kufur, tetapi yang dimak­sudkan ialah keamanan dan ketakutan. Ertinya: Jika umat Islam memiliki keamanan di sesuatu negara secara mutlak, maka ia adalah Dar Islam. Sekiranya keamanan dimiliki oleh non-muslim secara mutlak sedangkan orang Islam dalam ketakutan secara mutlak, maka ia adalah Dar Kufr. Oleh itu, hukum bagi beliau adalah di atas dasar keamanan dan ketakutan, bukan Islam dan kufur. Mengambil kira keamanan dan ketakutan adalah lebih utama. ((Bada`i’ as-Shona`i’ (7/13-131), Ibnu ‘Abidin (3/253) dan Mausu’ah al-Fiqh, Kuwait (20/202,203).))

Dengan ini, Abu Hanifah melihat kepada perlaksanaan bukan kepada kepercayaan, kerana ia di dalam hati. Begitu juga, beliau tidak melihat kepada kata-kata, kerana kata-kata tanpa pengamalan merupakan musibah, sifat nifaq dan sia-sia.

2.   Dar al-Harb (Negara Perang):

Orang Islam menggunakan nama Dar al-Harb dengan maksud: Negara yang memerangi orang beriman, iaitu “negara Islam”, dan wujud permusuhan antara negara tersebut dengan orang Islam. Ia juga mahu menghapuskan orang Islam, melakukan persiapan untuk memerangi mereka, menghasut agar menentang mereka, mengisytiharkan perang dan menyerang kampung halaman orang Islam. Atas dasar inilah permusuhan antara orang Islam dan kafir pada masa lampau cukup hebat. Oleh kerana itu, definisi bagi Dar al-Harb pada masa dahulu didatangkan selari dengan negara perang pada zaman mereka.

Sedangkan pada hari ini, definisi Dar al-Harb diketahui umum, iaitu negara yang mengisytiharkan perang ke atas orang Islam atau satu wilayah daripada wilayah mereka dengan tujuan menghapus, menceroboh dan permusuhan. Sementara negara yang tidak mengisytiharkan perang ke atas muslimin, ia tidak dikira Dar al-Harb, sebaliknya digolongkan sebagai Dar ‘Ahd (Negara Perjanjian) atau Dar Shulh (Negara Perdamaian) dan sebagainya sebagaimana akan dibicarakan nanti.

Harta Orang Kafir Harbi (Yang Diperangi)

Sekumpulan orang yang mengikut hawa nafsu, mengaku ber­agama Islam telah terjebak melakukan kerja jahil dengan meng­­­halalkan harta non-muslim. Mereka mendakwa non-muslim sebagai kafir harbi dan negara mereka sebagai negara harb (perang). Mereka mengheret umat Islam kepada banyak tohmahan, prejudis dan tuduhan sebagai bangsa liar dan khianat. Elok kita terangkan pandangan ulama tentang persoalan ini.

Para ulama berkata: Apabila seorang muslim memasuki Dar al-Harb yang mengisytiharkan perang terhadap Islam; dia memasuki negara tersebut melalui perlindungan keamanan. Kemudian dia mengambil harta seorang kafir harbi di negara tersebut untuk berurusan dalam perdagangan, wadi‘ah (deposit), belian atau jualan secara hutang, atau qiradh (pelaburan), maka nilai harta yang ditanggungnya itu wajib dilangsaikan kepada kafir harbi tersebut mengikut tuntutan aqad (kontrak).

Apabila kafir harbi tersebut keluar (daripada negaranya) ke negara Islam dengan memperolehi perlindungan keamanan, hakim hendaklah menjatuhkan hukuman ke atas muslim tadi agar dia melunaskan kewangan tersebut menggunakan hartanya. Iaitu sebagaimana dia menjatuhkan hukuman bagi orang muslim yang berada di Dar al-Islam.

Ini kerana hukum hakam ke atas muslim tetap berjalan di mana sahaja dia berada. Kita tidak menggugurkan hak kewajipan kerana berada di sesuatu tempat, sebagaimana kewajipan solat tidak gugur kerana berada di Dar al-Harb. Hukum ini dikenakan jika pemilik harta tersebut seorang kafir harbi dan negaranya adalah negara harb (perang) ((Lihat berkenaannya di dalam: al-Umm oleh as-Syafie  (4/288), Kasysyaf al-Qina’ (3/109), Mughni al-Muhtaj (4/230).)). Apa pula pandangan kita jika negara tersebut Dar Aman atau Dar ‘Ahd ataupun wujud antara umat Islam dan negara tersebut perjanjian, pertukaran wakil diplomatik, para duta, hubungan perdagangan dan import, transaksi kewangan, bank dan lain-lain. Bukankah (sewenang-wenang menghalalkan harta non-muslim secara tidak betul) merupakan suatu yang tidak berperaturan?!

Ya, hukum asal harta kafir harbi adalah harus (diambil). Tetapi ijma’ para ulama fiqh, ia haram (diambil) dan kehormatan harta mereka tetap dihormati dan dipelihara dalam beberapa situasi, antaranya:

1.    Apabila seorang muslim memasuki Dar al-Harb secara aman atau dia menjadi tawanan. Manakala orang kafir tersebut memberi kepercayaan berkaitan jiwa dan harta kepadanya. Maka tidak halal dia mengkhianati mereka. Lantaran dia telah memberi jaminan kepada mereka tentang dirinya. Ini kerana perbuatan ini adalah suatu pengkhianatan. Walhal, pengkhiana­tan tidak dibenarkan dalam Islam.

Jika dia mencuri atau merampas sesuatu daripada mereka (kafir harbi), ia wajib dipulangkan kepada pemiliknya. Jika pemiliknya datang ke Dar al-Islam, ia wajib dipulangkan kepada mereka. Jika mereka tidak datang, dia hendaklah mengutuskannya kepada mereka. Ini kerana dia mengambilnya secara haram, oleh itu dia wajib memulangkannya, sama seperti jika dia mengambil harta orang Islam sendiri. ((Lihat Bada`i’ as-Shona`i’ (7/133), al-Khursyi (2/116), Mughni al-Muhtaj (4/239) dan al-Mughni oleh Ibnu Qudamah (8/458).))

2.         Apabila kafir harbi yang berada di Dar al-Harb memeluk Islam, darahnya terpelihara, harta dan anak kecilnya terkecuali daripada dijadikan tawanan perang. Hartanya tidak boleh diambil walau di mana sahaja ia berada atau dijumpai ((Al-Mughni (8/94,428), Kasysyaf al-Qina’ (3/58) dan Mughni al-Muhtaj (4/226).)). Perjanjian antarabangsa yang mengatur peraturan ini telah wujud sekarang.

3.   Dar al-‘Ahd (Negara Perjanjian):

Maksud al-‘Ahd ialah keamanan, zimmah, pemeliharaan dan penjagaan kehormatan. Setiap perjanjian sesama manusia adalah ‘ahd. Dar al-‘Ahd dalam Islam pula ialah setiap negara iaitu penduduk dan pemerintahnya berdamai dengan orang Islam dengan persetujuan menghentikan persengketaan, mewujudkan perdamaian atau tidak menceroboh. Sama ada dengan tukaran yang dibayar kepada muslimin ataupun tanpa tukaran.

Apabila ketua pemerintah Islam melihat mengadakan perdamaian dengan Dar al-Harb mempunyai kepentingan bagi umat Islam, perdamaian tersebut diharuskan. Allah berfirman:

﴾وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١

Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada per­da­maian, maka kamu hendaklah cenderung kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. (al-Anfal: 61)

Rasulullah s.a.w juga mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Mekah semasa al-Hudaibiyah. Permuafa­katan yang berlaku antara orang Islam hari ini dengan negara non-muslim, kecuali Israel, merupakan perjanjian (‘Ahd) dan persetujuan keamanan.

Keamanan Bagi Warga Dar al-‘Ahd:

Ketua pemerintah Islam bertanggungjawab menghalang orang Islam dan zimmi daripada menyakiti dan mengganggu warga Dar al-‘Ahd kerana mereka memperolehi perlindungan keselamatan jiwa dan harta mereka melalui perjanjian damai. Oleh itu, tidak dibenarkan menculik, meragut, menceroboh, menunggu peluang untuk bertindak jahat atau membunuh mereka dengan apa jua alasan. Tindakan tersebut merupakan satu pengkhianatan dan angkara keji terhadappihak yang berdamai. Ia tidak harus dilakukan oleh muslim dalam apa keadaan dan situasi sekalipun. Termasuk dalam tindakan (yang dilarang) ini ialah merampas kapal terbang dan lain-lain lagi.

Bagaimana pula pandangan terhadap orang yang mem­bunuh ahli zimmah atau ahli kitab di kampung halaman umat Islam dengan dakwaan mereka mempunyai kesalahan?! Sekira­nya benar terdapat kesalahan, di sana ada undang-undang yang wajib dihakimi oleh semua pihak supaya tidak berlaku perkara buruk atau kekacauan dan seterusnya dikaitkan dengan Islam dan orang Islam, padahal mereka tiada apa-apa kaitan dengannya.

Meskipun begitu, terdapat beberapa pendapat berkenaan syarat perjanjian damai bagi setengah ulama. Ia berdasarkan perbezaan zaman, masa dan kedudukan pihak yang menang. Sementara hari ini, orang Islam mesti meneliti segala perkara dengan kefahaman dan pandangan yang jelas supaya mereka tidak terdedah kepada kebencian, kritikan dan penghinaan.

4.   Dar al-Baghy (Negara Pemberontak)

Al-Baghy asalnya bererti zalim dan melampaui had melakukan kerosakan. “Lelaki melakukan baghy” iaitu lelaki tersebut bersikap sombong, menceroboh dan menyimpang daripada kebenaran. “Kumpulan yang baghiyah” ialah kumpulan yang zalim dan tidak mentaati pemerintah yang adil. Contohnya, sabda Rasul s.a.w kepada ‘Ammar bin Yasir r.a:

“Kasihan ‘Ammar, dia akan dibunuh oleh kumpulan yang baghiyah (memberontak)”.

Pengertian syarak untuk al-baghy ialah: Penentang dan orang yang tidak mentaati pemerintah yang adil. Mereka enggan menunaikan kewajipan seperti zakat, cukai tanah dan lain-lain.

Dar al-Baghy dari segi istilah ialah: Sebahagian daripada negara Islam yang dikuasai oleh sekumpulan orang Islam. Namun mereka menentang pemerintah yang sah berdasarkan hujah yang mereka takwilkan lalu menjadi alasan kepada penentangan mereka. Mereka bertahan dan berkubu di bumi yang mereka kuasai. Mereka melantik pemerintah dari kalangan mereka. Selain itu, mereka juga memiliki ketenteraan dan kekebalan (pertahanan).

Pada hari ini, Dar al-Baghy menyamai revolusi tentera yang berlaku kini, rampasan kuasa dan perlantikan diri mereka sendiri sebagai pemerintah tanpa pilihanraya, bai‘ah ataupun kerelaan umat Islam. Umat ‘disalai’ api kezaliman mereka. Biasanya mereka tidak berkelayakan untuk memerintah dan tidak tahu urusan rakyat. Dengan itu, umat tersungkur di bawah genggaman tangan dan injakan kaki mereka. Umat hilang kekuatan dan musnah.

Bagi para pemberontak ini, terdapat hukum hakam yang boleh dirujuk kepada buku-buku fiqh ((Lihat Fath al-Qadir (4/408), Bada`i’ as-Shona`i’ (7/140), ad-Durr al-Mukhtar (3/338) dan al-Mughni (8/107).)) .

5.   Dar al-Bid’ah (Negara Bid‘ah)

Manusia pada zaman moden kenal dengan negara-negara umat Islam yang tidak berhukum dengan Islam secara sempurna. Sebaliknya, ia menjalankan undang-undang wadh‘i (undang-undang buatan manusia), ataupun undang-undang tempelan, ataupun sistem pemerintahan tentera, ataupun bukan tentera yang memerintah mengikut hawa nafsunya di Dar al-Bid‘ah.

Dar al-Bid‘ah ialah negara yang telah hilang hukum sunnah di dalam negara tersebut, sebaliknya muncul di dalamnya hukum bid‘ah dan hawa nafsu yang wajib ditentang.

6.   Ad-Dar al-Maslubah (Negara Yang Dirampas)

Demikian mereka namakan negara yang pernah berada di tangan orang Islam dan memerintah dengan Islam, kemudian mereka lemah dan kekuatan mereka mula rapuh, lantas orang kafir dan tentera non-muslim mengalahkannya. Dengan itu, mereka menamakan negara tersebut dengan nama ad-Dar al-Maslubah. Para ulama mewajibkan jihad untuk mengembalikan­nya. Sebagai contoh, Andalus dan negara seumpamanya yang pernah dibuka oleh orang Islam dan mereka mendiaminya untuk suatu tempoh, kemudian mereka lemah, lantas negara tersebut dirampas melalui peperangan mahupun bukan peperangan.

Kuasa Pertanian dan Perindustrian Umat Islam

Melihat kepada keluasan tanah yang rata dan tidak rata, yang sesuai untuk pertanian di dunia Arab dan Islam, juga banyaknya sungai dan sumber air bawah tanah, kuasa pertanian umat Islam adalah amat besar. Pertanian mampu menjadi sumber kekayaan kepada negara. Ia juga mampu menjadi pendapatan strategik umat Islam yang penting. Di samping itu, pertanian juga mampu memperkaya dan memenuhi keperluan kegunaan dalaman negara seperti bijirin, buah-buahan dan sayuran. Ladang ternak dan pertanian juga menjadi sumber kegiatan penternakan dan asas kekayaan sumber haiwan yang besar, di samping membekalkan produk tenusu (susu, keju, mentega dan sebagainya).

Jaminan Pemakanan (Food Security)

Jaminan pemakanan didefinisikan sebagai kemampuan negara, wilayah atau keluarga yang menghadapi kekurangan sumber makanan untuk merealisasi piawaian kepenggunaan (konsumer) yang tertentu dari tahun ke tahun sehingga dapat berdikari dalam soal pemakanan.

Jaminan pemakanan tidak wujud dalam dua keadaan:

1.    Apabila pendapatan sebenar kelompok yang menghadapi krisis pemakanan merudum hingga ke tahap sukar bagi mereka memenuhi keperluan utama pemakanan untuk seisi keluarga. Sekalipun pada tahun tersebut produktiviti makanan tempatan berada di tahap normal atau lebih.

2.    Apabila berlaku penurunan hasil produk tempatan, peruba­han garis panduan polisi pemakanan atau kepincangan sistem import bahan makanan. Perkara ini mengakibatkan berlaku penurunan penawaran barangan makanan bagi rakyat sesuatu negara. Sekalipun pendapatan perkapita mereka kadang-kadang mencukupi untuk membelinya jika kedapatan dengan harga biasa.

Kedudukan Jaminan Pemakanan Umat Islam Kini

Kebanyakan negara Islam menghadapi masalah krisis makanan yang kronik. Untuk memenuhi keperluan bekalan maka­­­nan asasi, ia bergantung kepada import makanan dari­pada negara maju dalam kuantiti yang banyak. Ia membelan­jakan wang yang besar untuk mengimportnya. Perkara ini menjadi pengaliran keluar ekonomi negara yang amat besar.

Pada 1985 sahaja, negara Dunia Islam telah mengimport 99.8 juta tan bijirin yang nilainya menyamai USD 9.4 billion. Selain itu, ia juga menerima 6 juta tan bantuan makanan daripada pelbagai negara. Pada hari ini, nisbah tersebut telah bertambah, menjadikan import makanan kira-kira 200 juta tan bersamaan USD 25 billion. Dengan itu, kelompok Dunia Islam menjadi pembeli bahan makanan terbesar di dunia. Fenomena ini menjadikan mereka terdedah kepada ancaman yang dipanggil “senjata makanan”. Ia juga menjadikan Dunia Islam bergantung kepada belas ihsan kuasa besar yang mengenakan pelbagai syarat dan polisi yang mereka mahu ke atas Dunia Islam. ((Al-Amnu al-Ghiza`i fi al-‘Alam al-Islami, m.s 132-133.))

Kedudukan Yang Tidak Membawa Berita Baik

Apabila kita memeriksa kadar pertumbuhan Pendapatan Dalam Negara Kasar dalam sektor pertanian, dukacita kita dapati berlaku kemerosotan yang berterusan. Padahal, bilangan penduduk bertambah tidak berkurang. Di sesetengah negara Arab dalam tempoh 1973-1984 berbanding tempoh 1965-1973, kita dapati purata pada 1965-1973 di Tunisia ialah 6.6% tetapi merosot kepada 1.9%. Sementara Libya dari 11.5% kepada 6.5% dan Maghribi 4.8% kepada 0.6%. Manakala kadar pertumbuhan hasil pertanian di Mesir bersifat beku iaitu 2.6% dalam tempoh 1965-1973 berbanding 2.5% bagi tempoh 1973-1984.

Faktor kelemahan

Faktor paling utama kelemahan ini kembali kepada sebab berikut:

1.    Tanah yang sesuai untuk pertanian, sungai dan air dalam tanah tidak dimanfaatkan. Kerana nisbah tanah yang sesuai untuk pertanian berbanding tanah yang dimanfaatkan untuk tujuan tersebut adalah terlalu kecil. Contohnya, nisbah tanah yang digunakan berbanding yang tidak digunakan daripada keseluruhan tanah yang sesuai untuk pertanian di Sudan ialah 2.8%. Nisbah tanah yang dicucuk tanam di Mesir ialah 2.7%, Djibouti 0.1%, Iran 9%, Arab Saudi 0.05% danYaman 4%.

Oleh demikian, penggunaan tanah mestilah lebih besar daripada jumlah ini agar wujud jaminan pemakanan.

2.    Tidak bergantung kepada perkembangan sektor pertanian ataupun pertanian moden. Sektor pertanian di negara Islam masih lagi dijalankan secara primitif. Ia bergantung ke­­pa­da cara kuno yang telah pupus di kebanyakan negara lain. Menjadi kewajipan untuk bergantung kepada per­tanian yang dinamakan sebagai pertanian elit yang bertitik tolak daripada kemajuan cara dan medium yang digunakan. Contohnya penggunaan alat moden, benih kacukan berproduktiviti tinggi, racun serangga, baja pertanian yang diperlukan bagi setiap pertanian, pertanian giliran dan kepelbagaian tanaman, sistem perairan dan penggunaan luas jentera yang boleh menjimatkan usaha, tenaga dan bahan.

3.    Tidak prihatin dengan rakyat, masa depan, kualiti hidup, kemajuan dan tahap ekonomi mereka.

4.    Tiada kepakaran yang diperlukan dalam bidang ini sedang­kan pemerintah tidak berusaha menyediakannya. Begitu juga, tiada pelaburan modal dalam sektor penting ini.

5.    Tiada pengawasan rakyat terhadap pihak yang bertang­gung­­jawab. Tiada kebebasan dan perhitungan terhadap mereka yang silap atau cuai. Juga tiada perancangan pertanian yang telah dikaji, disedia dan mampu dilaksanakan.

6.    Anasir asing berusaha mendesak tenaga tani meninggalkan sektor pertanian yang strategik melalui tekanan suasana dan alasan yang lemah. Agar negara tersebut terus menerus me­mer­lu­kan atau bergantung kepada mereka. Negara tersebut juga akan terus menjadi pasaran bagi produk mereka.

Kuasa Perindustrian Dunia Islam

Dunia Islam dengan buminya yang luas, wilayah yang berbeza, iklimnya yang bermacam-macam serta zon permukaan bumi yang pelbagai menjadikan kekayaan galiannya beraneka ragam. Setengahnya kaya dengan sumber galian dan sebahagian­nya sederhana. Galian ini dianggap sandaran terpenting ekonomi Islam dan sokongan strategik paling besar di peringkat global.

Ini melihat kepada dunia sentiasa memerlukan semua jenis galian. Dengan kurniaan Allah, Dunia Islam amat kaya dengan galian sehingga boleh menimbulkan kedengkian. Bahkan ia menjadi sebab ketamakan penjajah sepanjang peredaran sejarah, dahulu mahupun moden. Ini kerana kekayaan galian mempunyai kepentingan dalam banyak segi:

1.    Kekayaan galian menjadi sumber kepada kekukuhan mata wang apabila berlaku lebihan produktiviti galian dalam mengeluarkan galian mentah, yang disaring, yang dikilang atau yang diusahakan (di rumah).

2.    Ia menjadi sokongan kuat untuk memperolehi kedudukan strategik dalam ekonomi, tamadun dan politik bagi wilayah pengeluarnya. Seterusnya Dunia Islam yang lain saling lengkap-melengkapi.

3.    Ia adalah tunggak yang terjamin bagi membangunkan pelbagai industri galian. Industri paling terkenal pada masa kini di bumi Islam ialah pemprosesan minyak, petro-kimia, besi, keluli dan timah.

4.    Dunia Islam kini mempunyai kedudukan perdagangan yang penting dalam mengeksport bahan galian dan bahan mentah belum diproses. Apabila ia bertindak memproses sendiri bahan tersebut, tidak seorangpun dapat menandingi dunia Islam dalam bidang ini.

5.    Galian yang dikeluarkan daripada dunia Islam boleh dianggap sebagai rizab yang sentiasa progresif bagi menyokong lombong-lombong galian. Ia juga menjamin kewujudan prasarana perlombongan/carigali di bumi Islam, seperti tempat tinggal, landasan, jalanraya, pengangkutan, kemudahan perkhidmatan awam dan kilang pengeluaran.

Pembahagian Bahan Galian di Dunia Islam

Sumber galian di dunia Islam terbahagi kepada pelbagai kategori, yang terpentingnya ialah:

1.    Galian tenaga, bahan api, kuasa dan enjin. Iaitu galian yang dianggap penggunaan asasi untuk menghasilkan pergera­­kan enjin, tenaga dan haba. Ia diwakili oleh minyak dan pel­ba­gai kandungannya, arang dan hasil pengeluarannya, uranium dan semua galian yang digunakan untuk mem­perolehi tenaga nuklear.

2.    Galian kimia. Ia digunakan secara khusus untuk industri kimia, contohnya baja, cat dan racun serangga. Kita maksudkan di sini galian seperti potassium, fosfat, garam galian, kobalt, manganese dan hematite.

3.    Galian logam dan jongkong. Ia adalah sumber semua logam dan jongkong yang diproses. Contoh yang paling penting ialah besi, tembaga, timah, plumbum, aluminium, manganese, kromium, titanum dan fanidum.

4.    Galian bahan pembuatan dan binaan. Kami maksudkan di sini ialah galian bukan logam (non-metalic) iaitu batu batan dagangan yang diproses untuk kegunaan kerja-kerja binaan. Secara khususnya, batu kapur, pasir, basalt, granit, stucco dan marmar.

5.    Galian perindustrian lain, termasuk industri jubin, seramik, porcellain dan bekas tahan bakar. Yang paling penting ialah batu tanah liat, tembikar, grafit, silika dan simen.

6.    Galian bernilai; seperti emas, perak, permata, platinum, gem (batu yang bernilai seperti ruby, topaz, sapphire), zamrud, delima dan mutiara.

Hakikatnya, Dunia Islam hingga kini menikmati kekayaan galian beraneka ragam. Sesetengahnya men­duduki rating tertinggi di arena antarabangsa dari segi produktiviti dan kualiti galian. Ia juga menyaingi negara lain dalam penge­luaran kuantiti galian. Cukuplah kita mengetahui 72% sim­panan petrol dunia, kita ­­miliki. Buat masa sekarang, kita mem­be­kalkan 36% daripada keluaran minyak dunia. Dunia Islam juga mengeluar­kan 47% daripada keluaran timah dunia, dan 27% keluaran tem­baga. Begitu juga dalam pengeluaran getah asli, ia menge­luar­­kan 75% daripada keluaran getah asli dunia. Sim­pa­nan bahan-bahan mentah Dunia Islam juga besar dan ber­aneka jenis, namun ia memerlukan kepada penerokaan dan pemasaran.

Keupayaan Perindustrian dan Daya Produktiviti Dunia Islam

Keupayaan perindustrian dan daya produktiviti Dunia Islam adalah besar lantaran wujudnya elemen yang diperlukan dalam pengeluaran. Antara elemen tersebut ialah:

1.    Elemen manusia dan kuantiti tenaga kerja yang banyak.

2.    Bahan mentah yang banyak, belum diterokai dan pelbagai jenis dalam rizab yang besar.

3.    Modal yang banyak di kebanyakan negara yang mampu melaksanakannya.

Kalau Dunia Islam mampu tersedar daripada ‘lena’, menjangkaui sempadan yang diwujudkan antara negara dan wilayah juga saling lengkap-melengkapi dalam ekonomi, ia akan menjadi kuasa ekonomi yang besar dan berpengaruh di arena antarabangsa. Ia juga dapat mengembalikan kesejahteraan, kemuliaan, nilai ketamadunan dan kepimpinannya.

Halangan Perindustrian di Dunia Islam

1.    Kekurangan teknikal perindustrian yang jelas, bahkan sukar memperolehi­nya. Ini menuntut keprihatinan dan pertukaran maklumat antara negara Islam dan penubuhan pusat kajian dan institusi pengajian teknikal.

2.    Tiada penubuhan syarikat gergasi Islam dalam pelbagai bi­dang bagi menyerlahkan kesempurnaan Islam dan mem­be­rangsang­kan pasarannya.

3.    Peri pentingnya keprihatinan terhadap perancangan dan per­laksanaan polisi perindustrian dan pemasaran di peringkat domestik dan global.

4.    Saiz modal dalam industri yang kecil. Ia mempengaruhi saiz perindustrian berat.

5.    Pasaran Islam hampir langsung tidak disebut peranannya dalam memberangsangkan industri Islam di wilayah-wilayah­nya.

6.    Industri kebanyakannya berbentuk bengkel atau institusi, tidak berfungsi mengikut prinsip industri yang integral se­sama mereka sehingga dapat melakukan sesuatu yang bermakna seperti industri Eropah.

7.    Kebanyakan industri moden dan penting di wilayah Islam, modal, kepakaran dan peralatan disumbangkan oleh pihak asing yang melakukan komplot, dengki dan mengaut keun­tungannya. Sedangkan kerajaan tidak mempunyai peran­cangan untuk memanfaatkannya, mahupun me­mindah­kan kepakarannya kepada buruh tempatan.

8.    Negara Islam menghadapi masalah sempadan politik, sekatan kastam, perundangan dan undang-undang yang tidak tetap yang dikuatkuasakan oleh kerajaannya, tanpa menjaga kepentingan industri dan perdagangan.

9.    Keupayaan kepakaran pengurusan dan pengawasan yang diperlukan tidak mencukupi. Selain itu, centralisasi (pemusatan) yang berleluasa dalam perkara ini juga menghalang produktiviti dan meningkatkan jumlah masa, kerugian, penggunaan bahan mentah dan kos.

10.  Tidak memanfaatkan kemajuan teknologi dan sains yang begitu pantas.

11.  Tidak wujud keprihatinan kerajaan terhadap perindus­trian, juga proses integral antara universiti dan kolej (institusi pengajian tinggi) dengan kilang. Keprihatinan hanya tertumpu kepada propaganda.

12.  Korupsi di kalangan pengusaha industri, kecurian di kilang dan ketiadaan undang-undang yang mampu mencegah.

Saiz Dunia Islam dan Populasi Penduduknya

Saiz Dunia Islam dan Populasi Penduduknya

Saiz Dunia Islam

Perbahasan tentang saiz Dunia Islam adalah penting. Ia adalah untuk menjelaskan kedudukan dunia Islam dari segi kepelbagaian iklim, struktur geologi, zon tumbuhan semulajadi, jenis tanah, kekayaan galian, sumber tenaga dan bahan apinya. Ia juga penting bagi menjelaskan kemudahan yang dimilikinya dalam bidang pembangunan dan kependudukan berbanding kontinen sepertinya yang lain.

Populasi Penduduk

Kontinen ini dihuni oleh kelompok penduduk yang amat besar meliputi keluasan, bentuk dan saiznya. Kini, ia mencecah bilangan 1.5 billion orang. Taburannya mengikut negara adalah sebagaimana berikut:

Anggaran penduduk islam

Bayangan Kekuatan Islam

Pada hari ini, kekuatan besar yang terdiri daripada negara dan bilangan penduduk yang ramai, seolah-olah tidak berfungsi dan dipinggirkan. Bahkan ia dihina dan haknya dirampas. Malang­nya Dunia Islam terus tunduk kepada bangsa yang jelas berdendam dan zalim kepadanya. Manakala segelintir anak bangsa­­nya yang kehilangan arah membantu kelangsungan fenomena buruk ini demi kepentingan musuh dan pihak yang menzaliminya.

Namun, jika dunia Islam hari ini mahu bangkit dengan usaha anak bangsanya yang ikhlas dan kesedaran semula rakyat jelatanya yang tidur, nescaya ia mempunyai peranan besar untuk meningkatkan taraf ketamadunan dan pemikiran. Ia juga akan mempengaruhi kemanusiaan, mengambil kedudukan di hadapan sebagaimana sebelumnya dan menduduki kembali singgah­sana­nya yang hilang beberapa ketika.

Ini adalah kerana faktor berikut:

1.    Penglibatan dunia Islam di tengah wilayah dan bangsa. Dunia Islam adalah pemilik mesej dan agama yang berciri­kan dakwah, proaktif, meyakinkan dan menepati fitrah. Ia pula terletak di tengah dunia yang kebingungan spiritual­nya. Ini membuka horizon (ruang) yang besar kepada dakwah untuk mengembangkan kekuatan Islam. Iaitu apabila seseorang muslim memahami mesej dan agamanya, serta menjadi imej kepada ajarannya.

2.    Perkembangan dunia Islam di tengah banyak negara dengan saiz yang besar dan percampuran wilayahnya dengan bangsa, negara dan banyak tempat. Ini menjadikannya medium untuk memberi tekanan besar kepada bangsa dan negara tersebut dalam membuat ketetapan demi kebaikan umat Islam. Ia dicapai apabila dunia Islam bijak menyusun dirinya dan mengaktifkan peranannya dalam pilihanraya, perdagangan dan perindustrian.

3.    Saiz bilangan umat Islam yang besar dan jangkaan pertambahan populasinya yang tinggi. Ia dijangkakan boleh menyamai separuh penduduk dunia selepas suatu tempoh masa. Ini adalah kerana kesuburan reproduktif umat Islam. Dengan ini mereka akan mempunyai peranan penting dan aktif pada masa depan, apabila mereka menyedari cara memanipulasikan kuantiti ini sehingga ia tidak terabai.

4.    Kekuatan Islam dengan keutuhan spiritual, pemikiran dan mesejnya. Ia mampu menjadi kuasa yang amat efektif apabila memiliki kekuatan material dan persenjataan sebagaimana tandingannya di dunia. Memadai untuk kita mengetahui, apabila umat Islam jujur dengan agama dan akidah mereka, mereka merupakan suatu kekuatan yang tidak boleh dipandang ringan, sekalipun tanpa senjata. Pada hari ini, mereka berjaya menang dan mengalahkan negara besar sekalipun mereka tidak menghasilkan mana-mana senjata; canggih mahupun tidak.

Contohnya, kes Afghanistan sebelum berlakunya fitnah perbalahan sesama sendiri, Chechnya dan bangsa-bangsa lain yang melawan dan menghalau penjajahan keluar dari tanahair mereka. Begitu juga seperti kes gerakan jihad seperti Hamas, Hizbullah dan lain-lain yang mempertahankan kemuliaan diri dan tanah air mereka. Mereka pada hari ini dilabel sebagai pengganas oleh musuh. Dunia Barat pula berganding bahu me­nen­tang mereka. Namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa melainkan dengan pertolongan kerajaan Islam yang memegang tampuk pemerintahan dan bersekutu dengan kuasa penceroboh.

5.    Kuasa Islam yang besar ini mampu menjadi pasaran besar bagi perindustrian dan perdagangan. Ia juga mampu ber­saing, berunding dan mempengaruhi pentas antarabangsa dari segi industri, perdagangan dan pemasaran, jika ia ber­satu. Ia juga mampu menjauhi ancaman luar dan mengenal pasti kemaslahatannya serta mengetahui dengan siapa ia melangkah dan ke mana.

6.    Sejauh mana manusia jelas tentang kerugian besar yang berlaku ekoran kehilangan, peminggiran, usaha membunuh dan menghancurkan yang dilakukan terhadap kuasa besar Islam ini. Begitu juga kerugian yang berlaku ekoran pembantaian para pejuangnya demi kepentingan kuasa musuh yang berdendam, menceroboh, licik lagi keji.

Pengenalan Geografi Dunia Islam

Geografi Dunia Islam

 

Lokasi dan Sempadan Geografi

1.   Lokasi

Dunia Islam mempunyai keistimewaan kerana berada di tengah-tengah dunia dan memiliki pelbagai iklim. Ini menye­babkan Dunia Islam saling melengkapi dan mengimbangi. Ia terletak di pusat dunia, berpinggirkan banyak samudera dan lautan. Ia juga dilimpahi sungai terpenting dan terpanjang. Bahkan Dunia Islam paling banyak memiliki takungan air.

Pintu-pintu masuk ke Lautan Hindi berada di bumi Islam iaitu Selat Melaka di timur dan selat Bab al-Mandub di barat. Begitu juga, Laut Meditranean, Laut Merah, Laut Hitam dan Laut Mati turut berada di bumi Islam.

Kuala sungai air tawar yang banyak takungan airnya juga berada di Dunia Islam, antaranya:

1.    Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Panjangnya 6695 km.

2.    Sungai Niger, panjangnya mencecah 4700 km.

3.    Sungai Sind, panjangnya mencecah 2900 km.

4.    Sungai Euphrate (Furat), panjangnya mencecah 2736 km.

5.    Sungai Zambezi, panjangnya mencecah 2700 km.

6.    Sungai Dijlah, panjangnya mencecah 1835 km.

7.    Sungai Senegal, panjangnya mencecah 1700 km.

8.    Sungai Oronte (al-Asi, Syria), panjangnya mencecah 571 km.

2.   Sempadan Geografi

Rentasan kawasan geografi Dunia Islam luas, meliputi daratan, ceruk rantau dan wilayah; melebihi 50 buah wilayah. Ini memberi impak dalam kepelbagaian sempadan dan gabungan kompleks rupa bentuknya. Bahkan ia mengakibatkan kesulitan untuk meletakkan sempadan geografinya. Jika kita bandingkan dengan Amerika Syarikat, India, Republik Kanada dan Australia, sempadan geografinya adalah jelas bagi setiap wilayah di benua dan kontinen tersebut. Ertinya, banyak wilayah Dunia Islam mempunyai pertindihan wilayah, iklim, blok geografi dan blok politik. Ia juga terletak berhampiran atau dikelilingi oleh negara-negara lain.

Dunia Islam dengan sempadannya kini, merentasi tiga benua kuno dunia; Asia, Eropah dan Afrika. Ia mengawal daratan dan permukaan air yang luas, iaitu Lautan Atlantik di barat, Laut Meditranean di utara, Lautan Hindi dan Laut Merah di timur. Ia juga mengawal beberapa laluan laut antarabangsa yang sesuai untuk aktiviti pelayaran sepanjang tahun dan yang terletak di jalan perdagangan global paling penting, khususnya jalan pengangkutan minyak mentah. Antara laluan ini ialah Selat Gibraltar (Jabal Thoriq), Selat Sicily, Terusan Suez, Bab al-Mandub dan Selat Mozambique.

Di selat-selat yang penting di arena global ini pula, dibangunkan pelabuhan yang menyediakan khidmat bagi laluan kapal dan pengawasan oleh pengkalan tentera. Kita sebutkan di sini secara khusus, pelabuhan Tanger (Thonjah), Melilla, Oran (Wahran), Tunis, Tripoli (Tarablus), Port Said, Suez, Djibouti, Aden, Dar Es Salaam dan Berbera.

Jumlah keluasan dunia Islam hampir mencapai 35 juta km2. Dengan angka keluasannya yang besar ini, dunia Islam menduduki tempat pertama di kalangan wilayah yang paling luas di dunia. Ia hampir menyamai keluasan dunia Kristian, jika boleh kita namakan demikian.

Pendahuluan

 

Jangan ada yang menyangka kegemilangan mampu dijulang tanpa penat lelah. Kemuliaan berjaya dimiliki tanpa perjuangan. Kemenangan dapat diraih tanpa ada identiti, matlamat, objektif yang ingin dicapai dan usaha ke arah merealisasikannya. Semua ini memerlukan jihad yang panjang dan usaha yang berterusan. Jihad dalam syariat kita adalah fardhu dan ia menjadi kemestian.

“Saudara yang dikasihi, salah satu tuntutan jihad dalam Islam ialah

1.    Semangat kental yang merindui kegemilangan dan kemuliaan Islam.

2.    Keinginan yang membuak-buak untuk melihat kuasa Islam dan ketuanannya.

3.    Menangis hiba kerana kelemahan yang menimpa umat Islam dan kehinaan yang mereka alami.

4.    Dukacita meratapi fenomena yang tidak diredai Allah dan Nabi  Muhammad s.a.w.. Malahan jiwa seorang muslim yang beriman pasti tidak akan meredainya.

Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis sahih:

Sesiapa yang tidak mengambil berat nasib umat Islam, dia bukan daripada kalangan mereka.

Hancur luluh hati ini hiba melihat keadaan ini. Itupun jika hati ini masih memiliki Islam dan iman.

Saudara yang dikasihi, salah satu tuntutan jihad di jalan Allah ialah anda terdorong untuk tekun berfikir mencari jalan penyelesaian lantaran masalah yang berpanjangan ini. Ia menuntut anda bersungguh-sungguh mencari jalan untuk membebaskan diri. Menghabiskan masa yang panjang untuk berfikir sedalam-dalamnya bagi mengkaji pelbagai cara dan meneliti pelbagai muslihat. Mungkin dengan ini anda akan temui jalan penyelesaian atau penyelamat buat umat ini. Bukankah niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya? Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati.

Saudara yang dikasihi, satu lagi tuntutan jihad ialah anda korbankan sebahagian masa anda, sebahagian harta anda dan sebahagian keperluan anda untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Jika anda seorang pemimpin, anda memberi sumbangan sebagai seorang pemimpin. Jika anda seorang pengikut, anda menjadi pembantu kepada para pendakwah untuk setiap perkara yang baik. Kesemuanya Allah janjikan balasan yang baik. Allah Taala berfirman yang bermaksud:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

“Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari orang-orang A’rab(pen­duduk pedalaman) ketinggalan daripada (turut berperang bersama) Rasulullah; dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak meng­hiraukan Rasulullah. Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga, dan merasai penat lelah, dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah; dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir; dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh – melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak meng­hilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan tidak pula mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan yang kecil, atau yang besar; dan tidak mereka melintas sesuatu lembah, melainkan ditulis pahala bagi mereka, supaya Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.” (Al-Taubah: 120-121)

Saudara yang dikasihi, satu lagi tuntutan jihad di jalan Allah ialah anda menyuruh manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia melakukan kejahatan. Di samping itu anda perlu memberi nasihat kepada Allah, rasul-Nya, kitab-Nya, untuk para pemimpin dan umat Islam umumnya. Anda mengajak manusia supaya menyembah Allah dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik. Manusia yang tidak nasihat-menasihati, mereka akan menjadi masyarakat yang dihina. Manusia yang mengabaikan usaha menyuruh manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia melakukan kejahatan pasti akan ditewaskan.

šلُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ

“Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh.” (Al-Maidah: 78)

Saudara yang dikasihi, satu lagi tuntutan jihad di jalan Allah ialah anda menyingkir mereka yang membelakangkan agama. Anda memutuskan hubungan dengan orang yang memusuhi Allah dan rasul-Nya. Jangan ada sebarang hubungan di antara anda dan orang seperti ini. Jangan anda duduk bersama, makan bersama atau minum bersama mereka. Sebuah hadis menyebut:

“Kesilapan yang pertama berlaku pada Bani Israel ialah apabila seorang lelaki bertemu seorang lelaki lalu berkata: “Saudara, takutilah kemurkaan Allah dan tinggalkanlah apa yang sedang engkau lakukan kerana ia tidak halal dilakukan.” Namun pada keesokannya apabila dia bertemu sekali lagi, dia terus makan, minum dan duduk bersamanya walaupun orang itu masih melakukan apa yang dilarang. Apabila mereka melakukan perkara ini, Allah melaga-lagakan hati-hati mereka.”

Saudara yang dikasihi, satu lagi tuntutan jihad di jalan Allah ialah anda menjadi tentera Allah. Anda serahkan segala jiwa dan harta anda untuk Allah. Apabila kemuliaan Islam diancam, maruah Islam dicemar dan semboyan seruan untuk bangkit mengembalikan kegemilangan Islam telah dipalu, anda adalah orang pertama menyahutnya dan anda adalah orang pertama mara ke medan jihad.

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh syurga.” (Al-Taubah: 111)

Sebuah hadis menyebut:

“Orang yang mati dan tidak pernah berperang atau tidak pernah terdetik di hatinya untuk berperang dia mati di atas salah satu cabang nifaq.”
Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan al-Nasaie.

Dengan itu, akan tercapailah apa yang dikehendaki Allah iaitu tersebarnya Islam hingga ke seluruh muka bumi.

Saudara yang dikasihi, salah satu tuntutan jihad ialah anda bekerja untuk menegakkan keadilan, memperbaiki kehidupan manusia, membantu orang yang dizalimi dan menyekat tindakan orang yang zalim walau apa sekali kedudukan dan kuasanya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa’id al-Khudri r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:

“Jihad yang paling afdhal ialah kata-kata yang benar di hadapan pemerintah atau penguasa yang kejam.”
(Riwayat Abu Daud dan diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dengan maksud yang sama).

Diriwayatkan daripada Jabir r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: 7

“Penghulu para syuhada ialah Hamzah bin Abdil Muttalib dan juga lelaki yang bangkit di hadapan pemerintah yang kejam lalu dia menyuruh pemerintah ini (melakukan kebaikan) dan melarang (melakukan kejahatan) lalu dia dibunuh.”
Riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih.

Termasuk salah satu tuntutan jihad di jalan Allah juga ialah jika anda tidak mampu melakukan semua yang disebut di atas hendaklah anda menyayangi para mujahid dengan sepenuh hati dan anda berikan mereka nasihat setiap kali anda menemui mereka. Nescaya Allah akan berikan ganjaran kepada anda untuk itu dan Allah akan lepaskan tanggungjawab anda. Janganlah anda lakukan sebaliknya, nescaya Allah akan tutup hati anda dan Allah akan jatuhkan hukuman yang amat berat kepada anda.

لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (91) وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ (91) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاء رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

“Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, tidaklah menanggung dosa (kerana tidak turut berperang) apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan se­di­kit­pun bagi menyalahkan orang-orang yang ber­usaha memper­baiki amalannya; dan Allah Maha Pengam­pun, lagi Maha Mengasihani. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepada­mu (memohon) supaya engkau memberi kenderaan kepa­da mereka, engkau ber­kata: Tidak ada padaku ken­de­ra­an yang hendak kuberikan untuk membawa kamu, mere­ka kembali sedang mata mereka mengalir­kan airmata yang bercu­curan, kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu­pun yang hendak mereka belanjakan (untuk pergi berjihad pada jalan Allah). Sesungguhnya jalan (untuk menyalah­kan dan mengenakan seksa) hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu sedang mereka kaya dan mam­pu. Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan (kerana uzur) dan (dengan sebab itu) Allah meteraikan atas hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mengetahui (perkara yang baik).”Al-Taubah: 91-93)

Semua ini adalah beberapa peringkat dan tingkatan jihad di dalam Islam. Di manakah kedudukan umat Islam dalam semua peringkat ini?

Adakah mereka merasa sedih dengan apa yang berlaku kepada umat Islam dan merasa amat-amat dukacita? Hanya Allah sahaja yang tahu betapa seseorang daripada mereka merasa­kan apa yang berlaku itu begitu menghiris hati mereka. Perasaan mereka tersentuh sehingga ke lubuk hati. Hinggakan kerapkali perasaan ini membantutkan keinginan mereka untuk bermesra dengan keluarga dan sanak saudara. Apatah lagi untuk berseronok dengan segala kenikmatan dan keindahan dunia.

Apakah mereka ada memikirkan sesuatu untuk mencari jalan keluar? Hanya Allah sahaja yang tahu betapa segala idea, perancangan dan urusan, semuanya tertumpu kepada soal ini. Masalah ini menguasai segala fikiran dan hati mereka.

Apakah mereka mengorbankan masa dan harta untuk tujuan ini? Memadailah jika anda melawat mereka yang ikhlas terhadap umatnya, anda pasti dapat lihat bagaimana mata mereka cengkung kerana berjaga malam. Muka mereka kelihatan pucat kerana keletihan. Tubuh mereka kurus kerana kelesuan dan kepenatan. Namun, tetap mempamerkan kesegaran iman dan kekuatan akidah mereka. Mereka adalah para pemuda yang menghabiskan masa sehingga larut malam bertungkus lumus di pejabat atau tekun di bangku kerja, sedangkan rakan sebaya mereka sedang berseronok, berhibur dan bergembira. Sedikitnya mata yang berjaga untuk mata yang sedang tidur. Namun mereka hanya mengharapkan ganjaran Allah dan kami tidak mengharapkan sebarang pujian.

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

“Bahkan Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budi-Nya kepada kamu, kerana Dia lah yang memimpin kamu kepada iman.” (Al-Hujurat: 17)

Jika anda bertanya tentang harta yang digunakan untuk menampung perbelanjaan dakwah mereka, jawapannya tidak lain daripada harta mereka yang sedikit. Walaupun sedikit tetapi mereka sumbangkan dengan murah hati, reda, senang dan tenang. Mereka akan memuji Allah jika pengorbanan ini memerlukan mereka mengorbankan kesenangan hidup mereka hingga ke tahap mereka terpaksa mengurangkan belanja keperluan hidup mereka dan kemudian mereka sumbangkan simpanan tersebut untuk tujuan dakwah.

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan (ingatlah), sesiapa yang dijaga serta terpelihara di­ri­­nya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya.” (Al-Hasyr: 9)

Alangkah bahagianya jika Allah menerima segala pengor­banan kita itu. Semua itu daripada Allah dan kepada Allah ia kembali.

Akhirnya kami memohon taufiq daripada Allah untuk semua. Amin. Dialah sebaik-baik pelindung dan pembantu.”

Nota: Ini merupakan salah satu petikan himpunan risalah Imam Hasan al-Banna yang bertajuk “Jihad Adalah Kebanggaan Kita.” Ia telah disiarkan dalam akhbar Ikhwan Muslimin. Bil: 24. Tarikh: 9 Rejab 1353. Kecuali perenggan pertama dalam pendahuluan buku ini.